SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ
"Avram Iancu" Oradea

| Home   |   Despre noi  |  Servicii medicale |  Condiţii internare |  Drepturi şi obligaţii | Structură spital  |  Galerie foto |  Altele |  Contact

 


 

 

|  ANUNŢURI

Institutia a reânnoit certificat ISO în domeniul calităţii...

Sunt publicate informatiile de interes public...

S-a publicat Planul de achizitii pe 2015

 Indicatori de performantă, statistici...

Precizări privind folosirea cardurilor nationale de sănătate

Anunţuri noi

 
 

»Detalii

 
 
 
 

|  DESPRE NOI

Spitalul Clinic de Urgenţă "Avram Iancu"  Oradea, fostul Spital Militar, situat în centrul oraşului Oradea dispune de o echipă de specialişti caracterizată prin COMPETENŢĂ, PROFESIONALISM, PROMPTITUDINE.

»Detalii

 
|  SERVICII MEDICALE

Pachetul de servicii contractat cu casa de asigurări permite  prestări de serviciu  pentru populaţie în domeniile:

1.

Anestezie şi terapie intensivă dr. Avram Corina
medic primar,
 coordonator secţie

dr. Cernău Mircea
medic primar

2.

Cardiologie

dr. Scridon Gheorghe-Ioan
doctor în ştiinţe medicale,
 coordonator secţie

dr. Stefanovici Alina
medic specialist cardiologie

3.

Chirurgie generală

dr. Cojocariu Doru
Director medical

doctor în ştiinţe medicale

dr. Bobe Stelian
medic primar,
 coordonator secţie

dr. Stoie Radu
medic primar

4. Dermatovenerologie dr. Simon Ladislau
medic primar,
 coordonator secţie
5. Laborator microbiologie şi biochimie dr. Iancu Dorel
medic primar,
 coordonator secţie
6. Medicină internă

dr. Ciocotişan Augustin
medic primar

7. Neuropsihiatrie dr. Buhaş Ramocea Elena
medic primar,
 coordonator secţie


Ilisie Augustina
psiholog

8.

Oftalmologie

dr. Mihuţiu Cristian
medic primar,
 coordonator secţie
9.

ORL

dr. Gheorghe Aurel
medic primar,
 coordonator secţie
10.

Ortopedie şi traumatologie

dr. Gălăţanu Alexandru
medic primar,
 coordonator secţie
11.

Pneumologie

dr. Andras Gligore
medic primar,
 coordonator secţie
12. Radiologie şi  imagistică medicală dr. Osiceanu Gheoghe-Adrian
medic specialist
13.

Recuperare, medicină  fizică şi balneologie

dr. Cseppento Carmen
medic primar,
 coordonator secţie

» Detalii

Ultima actualizare: 01.07.2015

|  CONDIŢII DE INTERNARE
1.  Bilet de internare de la medicul de familie  sau medicul specialist
2. Dovada calităţii de asigurat
 • Angajaţi:
  - Adeverinţă de la locul de munca din care să reiasă că unitatea angajatoare are achitate la zi asigurările sociale de sănătate.
 • Pensionari:
  - Cuponul de pensie din ultima lună (original sau xerocopie).
 • Someri:
  - Adeverinţă de şomaj sau xerocopie după carnetul de şomaj.
 • Persoane fără venit:
  - Chitanţa de la casa de asigurări de sănătate, privind plata asigurării medicale sau dovada de coasigurat.
 • Elevi sub 18 ani si studenţi:
  - xerocopie după certificatul de naştere (pentru copii sub 14 ani) sau buletinul de identitate şi dovada de coasigurat.
3.  Buletinul sau cartea de identitate.
4. Cardul de sănătate
|  INFORMAŢII PRIVIND EXTERNAREA
Externarea pacientilor se face:
 • atunci când medicul curant consideră că starea lui s-a ameliorat, pacientul fiind informat cu 24 de ore înaintea externării
 • la cererea pacientului, situatie în care acesta  va solicita in scris acest lucru, mentionand ca solicita externarea contrar avizului medical.

Externarea pacientilor se face după ora 13:00 a fiecarei zile, pacientul primind la externare o scrisoare medicală eliberată de către medicul curant si adresată medicului de familie în care se înscriu informatii despre:

 • evaluarea stării de sănătate a pacientului la momentul externării; 
 • indicatiile de tratament si supraveghere terapeutică pentru urmatoarea perioadă (determinată conform diagnosticului):
  • recomandări privind regimul igieno-dietetic de urmat;
  • recomandări privind un stil de viată sănătos; 
  • dacă este cazul, se recomandă ingrijire medicală la domiciliu, servicii ce pot fi oferite de furnizorii de ingrijiri la domiciliu. 

  Pe lângă scrisoarea medicală se eliberează la externare: 

  • biletul de iesire, intocmit de medicul curant;
  • reteta compensată/gratuită dacă persona este asigurată;
  • concediu medical (la cerere -se eliberează numai în baza unei adeverinte de la angajator care cuprinde concediile medicale efectuate in ultimele 12 luni). 

La externare pacientul va primi inclusiv informatiile privind o eventuală aparitie sau agravare a unor semne ori simptome care necesită revenirea de urgenta la spital. 

Pacientul va primi toate aceste acte după ce validează  externarea cu ajutorul cardului de sănătate.

 

|  CARDUL NATIONAL DE SĂNĂTATE

Precizări privind folosirea cardurilor nationale de sănătate după data de 1 mai
Pacientii trebuie să prezinte cardul de sănătate în spital pentru a beneficia de servicii medicale în următoarele situatii:

- la internare continuă sau de zi

- la eliberarea unei retete electronice

- la eliberarea unui concediu medical

- la eliberarea unui bilet de trimitere

- la externare pentru a valida serviciile primite.


 

 

© 2010 Spitalul Clinic de Urgenţă"Avram Iancu "Oradea Toate drepturile rezervate.  

 
Home   |  Despre noi  |  Servicii medicale |  Condiţii de internare  |  Drepturi si obligaţii |  Structură spital | Galerie foto|  Altele  |  Contact |